facebook_ikona linked_in_ikona skype_ikona youtube_ikona ikona_6
ikona_1
ikona_2
ikona_3
ikon_4
ikona_5
ikona_5
{ }

Naše stranke o nas

Fizični osebi, Damir in Liljana B.

Zahvaljujeva se za vso pomoč pri vodenju celotne dokumentacije, ki sva jo potrebovala pri pridobitvi subvencije iz Eko sklada. Ker je bilo potrebno doreči veliko podrobnosti nama je bilo zelo všeč, da ste bili vedno dosegljivi in ste ažurno urejali vse potrebno. Rezultat tega je seveda najino zadovoljstvo, da sva z vašo pomočjo pridobila željno subvencijo pri prenovi hiše. Še enkrat hvala lepa za vse in z veseljem vas bova priporočila... "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

E & T PLANINC d.o.o.

V podjetju smo se prijavili na razpis za pridobitev ugodnega kredita s subvencionirano obrestno mero. Pripravo celotne razpisne dokumentacije smo zaupali podjetju TIBITO d.o.o. Vlogo so pripravili korektno in strokovno, za kar se jim zahvaljujemo. Zelo veseli smo bili pozitivnega sklepa. Tatjana Planinc Primožič "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

KOVAL proizvodnja in trgovina, d.o.o. – Loka pri Žusmu

V letu 2012 smo v podjetju naročili energetski pregled. Ugotovili smo da bi lahko izboljšali področje ogrevanja. Trenutne kotlovne naprave v podjetju niso bile varčne, saj smo se ogrevali preko olja. Zato smo se odločili, da se prijavimo na razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-2), ki ga razpisuje podjetje E 3, d.o.o. Ker je priprava dokumentacije zelo obsežna in se nanaša specifičnih področji, ki jih v podjetju nismo vešči, smo pripravo celotne dokumentacije prepustili podjetju TIBITO d.o.o. Zaposleni v podjetju TIBITO so nam naredili celotno razpisno dokumentacijo, nas sproti obveščali in se zelo zavzeli, da smo oddali kakovostno dokumentacijo. V roku treh tednov smo bili obveščeni o pozitivno odobreni vlogi. Priprava celotne dokumentacije nam brez podjetja TIBITO d.o.o. nebi uspela, zato smo jim izredno hvaležni za kakovostno pripravo dokumentacije in prijavo na razpis. Z njimi bomo sodelovali tudi v prihodnje! "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

ELEKTROINŠTALATERSTVO NA TERENU EPIS - UDOVIČ DARKO, S.P.

Pripravo in izdelavo celotne razpisne dokumentacije smo zaupali podjetju TIBITO d.o.o. Z njihovim delom smo bili zelo zadovoljni. Zelo veseli smo bili pozitivnega sklepa, ki smo ga prejeli v mesecu marcu. Darko Udovič "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

JernejLES d.o.o.

V podjetju Tibito d.o.o. so za nas pripravili celotni dokumentaciji, za prijavo na razpis P1 (SPS) in 123-prva stopnja predelave lesa (MKO) . Delo so opravili zelo kvalitetno in le z pomočjo podjetja smo lahko dosegli popolnost vloge, kar je bistveno pripomoglo k temu, da je bila pozitivno rešena. Zahvaljujem se podjetju TIBITO in jih izredno pohvalimo, zlasti zato, ker imajo celosten pregled in posamezen pregled - v prav vsak segment razpisnih pogojev, kar je bistvenega pomena za končni uspeh. Katja, Jernejles d.o.o., Žiri "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

Kmetija Koželj

Na kmetiji se zavedamo pomena slovenskega kmetijstva, ne samo za predelavo hrane, temveč vse bolj tudi za ohranjanje in razvoj podeželja. Da bi lahko posodobili in dodatno izboljšali kmetijsko dejavnost smo se odločili za nakup novega zmogljivejšega traktorja. Preučili smo več možnosti kreditiranja. Po tehtnem premisleku smo se odločili za prijavo na Slovenski regionalno razvojni sklad. Sklad ponuja subvencionirano obrestno mero, kar pomeni da smo pridobili bistveno ugodnejši kredit, kot so nam ga ponujale banke. Celotna pripravo dokumentacije smo prepustili v izdelavo podjetju TIBITO d.o.o., za kar nam ni žal.  Vse skozi priprave dokumentacije so nas obveščali in seznanjali. Na koncu smo od veliko število prijavljenih dobili pozitivno rešeno odločbo, kar nam omogoča nakup novega traktorja. Nova naložba na kmetiji nam bo bistveno pripomogla pri vsakodnevnih opravilih, povečevali  se bodo tudi prihodki. Podjetju TIBITO se zahvaljujemo za prejeto pozitivno odločbo. "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

Magles d.o.o., Lucijan Brance

S podjetjem TIBITO d.o.o. smo se spoznali med iskanjem pomoči za prijavo na razpis 312 (podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij). Opravili smo več razgovorov s potencialnimi izdelovalci, vendar so nas na koncu prepričali v podjetju TIBITO d.o.o. Izkazali so se za zelo zanesljivega partnerja. Direktor podjetja g. Tomaž se je sestal z nami in nam razložil kakšni so pogoji za prijavo na razpis in celoten proces dela. Vodil je proces izdelave in nas med nastajanjem projektne dokumentacije sproti obveščal o poteku dela. Usmerjal nas je tudi pri pridobivanju potrebne dokumentacije (predračuni, dokazila o že prejetih javnih sredstvih, izjava o finančni pokritosti …). Pridobljene priloge smo posredovali podjetju, kjer so pripravili še vso potrebno dokumentacijo in nas prijavili na razpis. Ker se je investicija nanašala na zelo obsežen in kompleksen poslovni proces (takšnega v Sloveniji še ni) smo bili večkrat pozvani k dopolnitvam. Takrat so nam v podjetju TIBITO d.o.o. svetovali s svojimi nasveti, ki so jih pridobili tekom poslovanja in nam na tak način olajšali delo. Obravnavali so nas prednostno, saj je čas za dopolnitve omejen. Sledilo je samo še čakanje na rezultate. Končno smo dočakali težko pričakovan datum 15.7.2013 in s tem sklep o pozitivno rešeni odločbi! Tudi v prihodnje bomo poslovali s podjetjem TIBITO d.o.o. "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

EMAT, MATJAŽ TRAMŠEK s.p.

Ko sem izvedel za podjetje TIBITO d.o.o. da so zelo uspešni pri pridobivanju EU sredstev, sem jih poklical. Hitro so se odzvali, tako da smo se dogovoril za sestanek na katerem smo dorekli vse podrobnosti in potek dela. Pozitivno so me presenetili, ker so z ekipo zaposlenih strokovno naredili razpisno dokumentacijo, tako da sem na koncu bil zelo vesel pozitivne odločbe. Matjaž Tramšek, EMAT s.p. "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

ZINKLOG, logistika in prevozi, d.o.o.

Podjetje TIBITO d.o.o. ponuja tudi mentorstvo (temeljito predhodno prijavo za potrebe javnih razpisov na katere se želimo prijaviti). Ker podjetje TIBITO d.o.o. ponuja tudi mentorstvo, smo to s pridom izkoristili, zavedajoč se da je potrebno za prijavo izpolnjevati določena merila in kriterije. V podjetju so nas 8 mesecev spremljali in nam svetovali pri poslovanju podjetja, tako da smo imeli ob objavi razpisa že izpolnjene vse pogoje, ki jih je razpis zahteval. Ker nam referent na matični banki ni omogočil dokumenta za prijavo na razpis, nam je ekipa TIBITO pridobila dokument na drugi banki. Na razpisu smo bili uspešni. Direktor podjetja Marjan Nabernik "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

SMOGAVC - ZREČE

Na kmetiji z dopolnilno dejavnostjo SMOGAVC Irena smo se odločili za nakup infrastrukture za obnovljivo energijo iz biomase, ter nakup opreme za turistično dejavnost. Ker se je začetna vizija kmetije o nudenju turistične dejavnosti pokazala za perspektivno smo se odločili za posodobitev. Rdeča nit naše dejavnosti je povezanost z naravo. Lega na prečudoviti lokaciji, čist zrak in prostrani razgled so osnove iz katerih rastejo dejavnosti kmetije.Na kmetiji se zavedamo, da je pestra in raznolika ponudba ključ do uspeha. Ker so za tako obsežno investicijo potrebna velika vlaganja, smo se odločili za prijavo na razpis 311 (diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013). V letu 2012 smo se že preko konkurenčnega podjetja, ki se prav tako ukvarja s pripravo razpisne dokumentacije, prijavili na razpis vendar bili neuspešni. V letu 2013 smo na internetu našli podjetje TIBITO d.o.o., naredili razgovor s predstavnikom podjetja Tomažem Keršem, ki nas je takoj prepričal, da z njimi sklenemo naročilo - pogodbo.Za nas so pripravili celotno razpisno dokumentacijo za zahtevno naložbo,nas z njihovim znanjem in izkušnjami vseskozi usmerjali, ter vodili in proti koncu se glede dokumentacije še uskladili z nami. Celotno dokumentacijo so strokovno pripravili, kar dokazuje tudi pozitivni sklep iz Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z njihovo pomočjo nebi bili tako zelo uspešni! Zahvaljujem se podjetju TIBITO d.o.o. za uspešno izveden projekt in se že veselimo nadaljnjega sodelovanja. Smogavc Irena, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji "Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi."

Preberi več

Sidebar