Priporočilo za podjetje TIBITO d.o.o.

V podjetju MESARSTVO NIKL, KLAVDIJA NIKL s.p. smo se odločili posodobiti proizvodnji proces predelave mesa in mesnih izdelkov. Vse potrebne informacije o pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev nam je posredoval g. Tomaž Kerš na informativnem sestanku. Odločili smo se za prijavo na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa. Ker takšna investicija predstavlja velik zalogaj za podjetje smo poleg nepovratnih sredstev iskali še ugodne možnosti kreditiranja. Po temeljitem premisleku in dobrem svetovanju smo se odločili za ugoden kredit Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Sklad je nudil subvencionirano obrestno mero med drugim tudi za nakup nove opreme za proizvodnji obrat.
Najprej smo prejeli pozitiven sklep o ugodnem kreditiranju, nekaj dni kasneje pa še pozitivno vlogo prijave na razpis 123 za nepovratna sredstva v višino 50% vrednosti investicije.

Celotni prijavi so nam naredili v podjetju TIBITO d.o.o. za kar se jim iskreno zahvaljujemo, saj je potrebna dokumentacija zelo obsežna. Prav tako so nam nudili pomoč  in informacije za pridobitev zahtevanih prilog. Prejeli smo pozitivno rešeno odločbo v mesecu oktobru, za kar se še enkrat zahvaljujemo celotni ekipi TIBITO.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”