V podjetju Tibito d.o.o. so za nas pripravili celotni dokumentaciji, za prijavo na razpis P1 (SPS) in 123-prva stopnja predelave lesa (MKO) . Delo so opravili zelo kvalitetno in le z pomočjo podjetja smo lahko dosegli popolnost vloge, kar je bistveno pripomoglo k temu, da je bila pozitivno rešena. Zahvaljujem se podjetju TIBITO in jih izredno pohvalimo, zlasti zato, ker imajo celosten pregled in posamezen pregled – v prav vsak segment razpisnih pogojev, kar je bistvenega pomena za končni uspeh.

Katja, Jernejles d.o.o., Žiri

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”