Osnovni podatki

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: februar 2015
Datum zaključka:
Višina sofinanciranja:

Predvidena višina sredstev:

1.000.000 €

Predmet razpisa:

Predmet tega javnega razpisa so posojila za primarno kmetijsko predelavo, primarno kmetijsko proizvodnjo, tudi za nakup kmetij, zemljišč in osnovne črede.

Splošni pogoji:

Vlagatelji:

Dejavna kmetijska gospodarstva (MID številka) v RS.

Upravičeni stroški:

– adaptacije hlevov,
– stroški novogradnje,
– nakup materiala, opreme, kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov, stroški nakupa in postavitve steklenjakov,
– stroški postavitve mrež proti toči,
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
– nakup rabljene kmetijske mehanizacije in opreme (stare največ 5 let) …

Roki za predložitev vlog:


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.