Na kmetiji se zavedamo pomena slovenskega kmetijstva, ne samo za predelavo hrane, temveč vse bolj tudi za ohranjanje in razvoj podeželja. Da bi lahko posodobili in dodatno izboljšali kmetijsko dejavnost smo se odločili za nakup novega zmogljivejšega traktorja. Preučili smo več možnosti kreditiranja. Po tehtnem premisleku smo se odločili za prijavo na Slovenski regionalno razvojni sklad. Sklad ponuja subvencionirano obrestno mero, kar pomeni da smo pridobili bistveno ugodnejši kredit, kot so nam ga ponujale banke.

Celotna pripravo dokumentacije smo prepustili v izdelavo podjetju TIBITO d.o.o., za kar nam ni žal.  Vse skozi priprave dokumentacije so nas obveščali in seznanjali. Na koncu smo od veliko število prijavljenih dobili pozitivno rešeno odločbo, kar nam omogoča nakup novega traktorja.

Nova naložba na kmetiji nam bo bistveno pripomogla pri vsakodnevnih opravilih, povečevali  se bodo tudi prihodki.

Podjetju TIBITO se zahvaljujemo za prejeto pozitivno odločbo.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”