Osnovni podatki

Razpisnik: Eko sklad
Datum objave: 28.02.2014
Datum zaključka: 31.12.2014
Višina sofinanciranja: do 50%

Predvidena višina sredstev:

200.000 €

Predmet razpisa:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe nakupa okolju prijaznejših električnih vozil, ki vključujejo nova električna vozila in nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu.
Vloga mora biti vložena pred nakupom novega (serijsko proizvedenega) vozila.

Predmet razpisa so tudi finančne spodbude občanom za nove naložbe predelave vozil za cestni promet, registriranih v RS.
Vloga mora biti vložena pred predelavo vozila oziroma pred prvim nakupom predelanega vozila:

Splošni pogoji:

Vozila morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e,
– vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna,
– nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega z emisijami CO2 na izpustu manjšim od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Vlagatelji:

Fizične osebe s stalnim prebivališčem v RS.
Upravičena oseba (vlagatelj) naložbe ne sme izvajati kot zasebnik. Za predelavo vozila mora biti izstavljen račun tudi za delo, in sicer od pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Račun mora biti ustrezno zaveden v knjigovodskih oziroma računovodskih evidencah.

Upravičeni stroški:

nakup ali predelava (serijsko proizvedenega vozila).

Višina nepovratne spodbude znaša:
– 5.000 € za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelana na električni pogon, kategorije M1;
– 3.000 € za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogoj, kategorije N1 in L7e;
– 3.000 € nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega, z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
– 2.000 € za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Roki za predložitev vlog: 31.12.2014, oziroma do porabe sredstev

Do 31.12.2014, oziroma do porabe sredstev


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.