Naše podjetje gre letos v investicijo poslovnega prostora za opravljanje frizerske dejavnosti in smo zaradi pomanjkanja denarja iskali možnosti za pridobitev ugodnega dolgoročnega kredita. Čeprav smo do sedaj finančno področje obvladovali sami, smo pri kandidiranju za Garancijo in subvencionirano obrestno meri pri Slovenskem podjetniškem skladu, sklenili, da se obrnemo na strokovnjake, ki to bolj podrobno obvladajo. Očitno smo se v množici podjetij, ki ponujajo to pomoč obrnili na pravi naslov. V TIBITO d.o.o. so zelo operativni, tako da so stvari zelo hitro stekle in v prvem naroku smo uspeli pridobiti pozitiven sklep Sklada. Ravno pri takih projektih je zelo pomembna pomoč strokovnjakov, ker so zelo pomembni parametri s katerimi se ocenjujejo projekti, ki morajo biti pripravljeni tako, da ustrezajo razpisanim pogojem. To pa pri TIBITO d.o.o. dobro znajo.

Marjan Pavlin

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”