Osnovni podatki

Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: junij 2014
Datum zaključka:
Višina sofinanciranja:

Predvidena višina sredstev:

4.000.000 €

Predmet razpisa:

Predmet tega javnega razpisa so ugodna posojila namenjena projektom predelave lesa.

Splošni pogoji:

Vlagatelji:

Podjetja v RS, registrirana za dejavnost predelave lesa.

Upravičeni stroški:

Roki za predložitev vlog:


Prijava na razpis!