Osnovni podatki

Razpisnik: SID banka (ugodna posojila)
Datum objave: jesen 2014
Datum zaključka: do porabe sredstev
Višina sofinanciranja:

Predvidena višina sredstev:

175 mio €

Predmet razpisa:

Predvidoma jeseni bo SID banka objavila tri nove kreditne linije za financiranje inovacijske dejavnosti oziroma naložbenih projektov.

Splošni pogoji:

Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITA je lahko največ 5.

Vlagatelji:

Podjetniki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Upravičeni stroški:

Financiranje naložb in izdatkov končnih upravičencev na področju inovacijskih aktivnosti ter novih tehnologij, ki vodijo k novim ali temeljito izboljšanim proizvodom, storitvam ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti podjetja, višje dodane vrednosti ter na inovativen način odražajo zahteve trga, kot so:

– izdatki v raziskovalno-razvojno dejavnost (npr. honorarji, razvojni stroški in bruto plače, ki so neposredno povezane z raziskavami, razvojem in inovacijskimi dejavnostmi);
– izdatki za pridobitev izpopolnjenih strojev, opreme in računalniške opreme ali programske opreme za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov;
– izdatki za nakup ali pridobitev licence, za patente ali ne patentirane izume, strokovnega znanja in izkušenj ter drugih vrst znanja drugih podjetij ali organizacij;
– izdatki za uveljavitev pravic intelektualne lastnine;
– izdatki za usposabljanje osebja za razvoj in/ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov;
– izdatki za dejavnosti, namenjene uvajanju novega ali bistveno izboljšanega izdelka ali storitve, vključno z raziskavo trga in oglaševanjem ob lansiranju;
– izdatki za druge postopke in tehnične priprave za uvajanje novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov, ki jih še ni;
– izdatki za druge aktivnosti na področju inovacij in novih tehnologij.

Roki za predložitev vlog:

do porabe sredstev


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.