Osnovni podatki

Razpisnik: Evropska unija
Datum objave: 11.12.2013
Datum zaključka:
Višina sofinanciranja:med 70 in 100%

Predvidena višina sredstev:

80 milijard €

Predmet razpisa:

NEPOVRATNA SREDSTVA EU ZA RAZVOJ IN INOVACIJSKE DEJAVNOSTI
V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi.

Splošni pogoji:

Financiranje je usmerjeno v tri glavne sklope:
Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki;
Vodilni položaj v industriji (Industrial leadership), ki podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja;
Družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti.

1.TEMA: Varnost preskrbe s hrano, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, pomorske raziskave in celinske vode
Inovativno, trajnostno in vključujoče bio gospodarstvo
– mreže javnih naročil inovativnih ekoloških izdelkov,
– vključujoča družba (povezovanje za participativno upravljanje v biogospodarstvu),
– zapiranje raziskovalnega in inovacijskega razkoraka (podporne storitve za inovacije in izmenjavo znanja),
– povezovanje biogospodarstva projektov ERA-net,
– trajnostno kmetijstvo za živilske in neživilske sisteme,
– zapolnitev raziskovalnih in inovacijskih prizadevanj za trajnostno biogospodarstvo,
– podpiranje nacionalnih kontaktnih točk (varnost preskrbe s hrano, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, pomorske raziskave ter biogospodarstvo).
Trajnostna varnost preskrbe s hrano.
Izkoriščanje potenciala morij in oceanov.

2.TEMA: Okolju prijazen in integriran promet
Zelena vozila
– naslednja generacija konkurenčnih li-ionskih baterij,
– električna dvokolesa in novi koncepti ultra-lahkih vozil,
– hibrid-lahka in težka tovorna vozila,
– prihodnji pogonski sklopi in sestavni deli za avtomobile in dostavna vozila na zemeljski plin,
– optimizirano in sistematično upravljanje z energijo v električnih vozilih.
Mobilnost za rast
– raziskave in inovacije o prometu v Evropi,
– brezhibna mobilnost,
– pametno načrtovanje, gradnja in vzdrževanje,
– prometna infrastruktura naslednje generacije,
– varna mobilnost brez zastojev.

3.TEMA: Varna čista in učinkovita energija
Nizko ogljična energija
– učinkovite in prilagodljive elektrarne,
– razvoj tehnologij naslednje generacije obnovljivih virov električne energije,
– razvoj naslednje generacije tehnologij za biogoriva in trajnostna alternativna goriva,
– dekarbonizacija sektorja fosilnih goriv,
– učinkovite in prilagodljive elektrarne.

4.TEMA: Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativna in reflektirana družba
Kulturna dediščina in evropska identiteta

5.TEMA: Znanost v družbi
Razpis za razvoj upravljanja napredka odgovornih raziskav in inovacij
– pospeševanje R&R v trenutnih razvojno inovacijskih sistemih,
– znanstvene informacije v digitalni dobi,
– etika v raziskavah (spodbujanje integritete),
– zmanjšanje tveganja za izvoznike v tretje države.
Razpisi za spodbujanje enakosti spolov v R&R.
Integracija družbe v znanosti in inovacijah.
Narediti znanstveno izobraževanje ter kariero zanimivo za mlade.

6.TEMA: Vodilna vloga v industriji
Razpis za nanotehnologijo, napredne materiale in proizvodnjo
– Post-litijonske baterije za uporabo v električnih avtomobilih

7. TEMA: Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje
– razumevanje bolezni-sistemi medicine,
– razumevanje skupnih mehanizmov bolezni in njihov pomen,
– promocija zdravja in preprečevanje bolezni: izboljšati sodelovanje med sektorjema za okolje in zdravje,
– razvoj novih diagnostičnih orodij in tehnologij: vino tehnologije medicinskega slikanja,
– nove terapije za redke bolezni,
– orodja in tehnologije za napredne terapije,
– vzpostavitev učinkovitosti intervencij na področju zdravstvenega varstva v pediatrični populaciji,
– spodbujanje duševnega počutja v starajoče se prebivalstvo,
– poskusno prilagojene medicine v zdravstvenih in varstvenih sistemov,
– cepiva za razvoj in zapostavljene, povezane z revščino, nalezljive bolezni,
– klinične raziskave (regenerativne medicine),
– spodbujanje aktivnega ter zdravega staranja,
– javna naročila inovativnih storitev e-zdravja,
– bolezni srca in ožilja,
– cepiva za razvoj in zapostavljanje, povezanih z revščino, nalezljive bolezni,
– klinične raziskave regenrativne medicine …

8.TEMA: Podnebni ukrepi, okolje, učinkovitost virov in surovine
Odpadki vir za recikliranje, ponovna uporaba in surovina
– Eco innovation rešitve,
– Eco innovation strategije,
– zagotavljanje trajnostne rabe kmetijskih odpadkov,
Nizko ogljična družba
– bolj učinkovita obnova ekosistemov v EU,
– demonstracijski projekti (družba z manjšo porabo ogljika),
– izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje ogljika v evropskih mestih.
Voda in povečanje njene vrednosti za Evropo
– demonstracijski in pilotni projekti,
– integrirani pristopi k varnosti preskrbe s hrano, energije z nizko vsebnostjo ogljika, trajnostno upravljanje z vodami in ublažitev podnebnih sprememb,
– razvoj oskrbe z vodo in sanitarno tehnologijo.

9.TEMA: Vodilni položaj industrije
Informacija in komunikacijska tehnologija
Energetska učinkovitost
Konkurenčnost vesolja evropskega vesoljskega sektorja
Opazovanje
Zaščita evropskih sredstev v in iz vesolja
– zmanjšanje vpliva vesoljskih odpadkov
Trajnostni procesi industrije
– energija in sistemi za upravljanje virov za izboljšanje učinkovitosti v procesni industriji,
– trdna ravnanja za večje procesne tehnologije,
– nove prilagodljive katalitične metodologije reaktorjev za intenziviranje procesov,
– izboljšanje tehnologije kovin ter drugih materialov
Energetsko učinkovita gradnja
Tovarne prednosti
– IKT modeliranje, simulacija, analitika in napovedovanje tehnologije,
– po meri izdelana proizvodnja za personalizirane izdelke,
– industrijska tehnologija za napredno spajanje ter montaža multi-materialov,
– IKT inovacije za MSP,
– fleksibilni proizvodnji sistemi, ki temeljijo na integriranih orodjih za hitro rekonfiguracijo strojev in robotov

info@tibito.eu 030 20 50 20

Vlagatelji:

Podjetja, javne in zasebne raziskovalno razvojne inštitucije …

Ocenjevanje

Pri ocenjevanju največ šteje sama inovativnost predlagane inovacije ter seveda IMPACT, ki vključuje tudi tržni potencial.

Največ napak za neuspeh je zaradi:
1. Prevelika osredotočenost na projekt in premalo na poslovno priložnost,
2. Neprepričlivost pri opisovanju podjetja (zakaj bo bolj uspešno kot konkurenca),
3. Premalo informacij o konkurenčnih rešitvah,
4. Prenizka inovativnost produkta (že obstaja na trgu) in
5. Predlog ideje, brez koncepta komercializacije.

Upravičeni stroški:

Za podrobnosti nas pokličite ali obiščite. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, vam svetovali in na vašo željo tudi vodili postopek pridobitve sredstev.

Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.