Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 8. 2014 objavilo razpis v okviru programa Eurostars, 22. 8. 2014 pa načrtuje objavo razpisa v okviru programa Eureka. Oba razpisa sta namenjena podpori tržno orientiranim industrijskim raziskavam in razvoju, ki se izvajajo v okviru mednarodnih konzorcijev.