Osnovni podatki

Razpisnik: Evropska komisija na področju turizma
Datum objave: avgust 2014
Datum zaključka: 21.10.2014, do 17. ure
Višina sofinanciranja: 75%, 250.000 € za temo A, 180.000 € za temo B

Predvidena višina sredstev:

Za temo A 1 MIO €, 650.000 € za temo B

Predmet razpisa:

Razpis je sestavljen iz dveh tem:

Tema A:Projekti sodelovanja za podporo nadnacionalnega turizma, ki temelji na evropski kulturni in industrijski dediščini.
Ta tema dopolnjuje regionalne in nacionalne politike, ki jih podpirajo vseevropsko sodelovanje, katerega cilj je oblikovanje inovativnih transnacionalnih izdelkov, izkoriščanje skupnega evropskega kulturnega in / ali industrijsko dediščino, z namenom prispevati k:
1) diverzifikacijo evropske turistične ponudbe; in / ali
2) gospodarsko oživitev in ustvarjanje delovnih mest v zatonu industrijske regije.

Tema B: Spodbujanje dostopnega turizma podjetništva in upravljanja
Ta tema je sestavljena s podpiranjem razvoja in zagotavljanjem dostopnega turizma za turistične managerje in podjetnike. Njen končni cilj je spodbuditi prevzemanje poslovnih praks in strateškega načrtovanja.Pomembne so prednostne naloge na področju turizma.

Splošni pogoji:

Predlog projekta mora izpolnjevati naslednje značilnosti – tema A:

– tematsko: transnacionalni turistični proizvod mora biti zasnovan in strukturiran okoli skupne teme. Tema mora biti povezana z evropsko kulturno ter industrijsko dediščino in mora biti jasno določljiva.
– tehnično in finančno vzdržen: projekt mora opredeliti strukturo upravljanja in pojasniti, kako bo omogočil doseganje ciljev, identifikacijo osebja, ki se ukvarja s porazdelitvijo nalog med partnerji in zaposlenimi. Opisati in podati predloge, kako bi bilo mogoče ukrep nadalje razvijati po koncu trajanja projekta, tako tehnično in finančno.
– ustvariti realno merljive učinke: pričakovani rezultati projekta morajo biti jasno začrtani in jih je treba navesti, kako bodo doseženi rezultati vrednoteni in kateri kazalniki se bodo uporabljali.
– biti trans-national: turistični proizvod mora imeti “evropske razsežnosti”, v smislu da zajema vsaj 5 različnih evropskih držav.
– izvaja prek partnerstva / konzorcija med najmanj pet partnerjev, ki imajo pravni sedež v vsaj 5 različnih držav. Konzorcij mora vključevati vsaj 1 javni organ in 2 mala in srednja podjetja.
– večjo prepoznavnost vključevanje Evropske unije v okviru projekta

Predlog projekta mora izpolnjevati naslednje značilnosti – tema B:

– tehnično in finančno vzdržen: projekt mora opredeliti strukturo upravljanja in pojasnite, kako bo omogočil projekt za doseganje svojih ciljev, identifikacijo osebja, ki se ukvarjajo s porazdelitvijo nalog med partnerji in zaposlenimi. Opis predloga, kako bi bilo mogoče ukrep nadalje razvijati po koncu trajanja projekta, tako tehnično in finančno.

– ustvariti realno merljive učinke: Pričakovani rezultati projekta morajo biti jasno začrtani in jih je treba navesti, kako bodo doseženi rezultati vrednoteni in kateri kazalniki se bodo uporabljali.

– se izvaja skozi partnerstvo / konzorcij med najmanj 3 (tri) partnerjem (3 različni pravni osebi posebej navedeni v sporazumu o dodelitvi sredstev), ki vključuje vsaj en javni organ (univerza, šola, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja), 1 poslovna zveza in / ali gospodarska zbornica, industrijski, obrtni ali podobni organ in njihova krovna združenja;

– Konzorcij lahko nadnacionalni (torej različni pravni subjekti, ki imajo svoj sedež v vsaj 3
različnih državah), vendar to ni obvezno.

Roki za predložitev vlog:

21.10.2014, do 17. ure

Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.