Osnovni podatki

Razpisnik: MKO
Datum objave: 12.09.2014
Datum zaključka: do porabe sredstev
Višina sofinanciranja:

Predvidena višina sredstev:

476.690 €

Predmet razpisa:

Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja.

Splošni pogoji:

Podpora je namenjena ohranitvi ekonomske sposobnosti čebelarjev, da nadaljujejo čebelarjenje.
Sredstva so namenjena odpravi škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja. Nepovratna sredstva se dodelijo v obliki podpore na čebeljo družino.

Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo.
Vlagatelj mora za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– v letu 2014 je do 30. junija 2014 sporočil število čebeljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 1. januarjem in 30. junijem 2014;
– ima na dan 30. junija 2014 prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin, kar je razvidno iz registra čebelnjakov.

Vlagatelji:

Vlagatelji so lahko vsi čebelarji, ki opravlja kmetijsko dejavnost in so vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Upravičeni stroški:

Odprava škode, ki je nastala kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014.
Finančna pomoč znaša 5,00 € na čebeljo družino.

Roki za predložitev vlog: do porabe sredstev

Do porabe sredstev


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.