Osnovni podatki

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 12.09.2014
Datum zaključka: 13.10.2014
Višina sofinanciranja:

Predvidena višina sredstev:

6.000.000 €

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine.

Splošni pogoji:

Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
– socialne infrastrukture in športa,
– turistične infrastrukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske
– tehnologije.

Projekti morajo izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora
zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:
– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izboljšanje informacijska-komunikacijska tehnologija.

Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta
razvitosti občin (od 0,75 do 1,27 %) za leto 2014 glede na UMZDRO.
Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem)

Vlagatelji:

Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
– stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.

Upravičeni stroški lahko nastanejo:
za prijavljene projekte v letu 2014 od 1.1.2014 in
za prijavljene projekte v letu 2015 od 1.7.2014.

Roki za predložitev vlog: do 13.10.2014.

13.10.2014


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.