Osnovni podatki

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 26.09.2014
Datum zaključka: 04.11.2014
Višina sofinanciranja: 54.000 EUR (42.000 EUR + 12.000 EUR).

Predvidena višina sredstev:

2.160.000 €

Predmet razpisa:

Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad.

Splošni pogoji:

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2015:
– uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
– vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10% podprtih podjetjih.

Vlagatelji:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.
Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2013 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto. Opredeljeni so kot skupina P2B/14.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij:
– stroški izdelave poslovnega načrta,
– plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju,
– stroški promocije,
– stroški najema opreme,
– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
– materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda, stroški mentoriranja,…

Višina sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov.

Rok prijave do 4.11.2014.


Prijava na razpis!


Podjetje TIBITO, d.o.o. vam naredi kompletno razpisno dokumentacijo in še več!
Za več informacij nas pokličite na 030-315-421, 040-19-50-19, 030-20-50-20 ali pišete na e-naslov info@tibito.eu in z veseljem vam bomo odgovorili.