Vlada Republike Slovenije je sprejela novo Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, na podlagi katere bo lahko Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad v letu 2015 in naslednjih letih nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za različne naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov bodo objavljeni takoj po potrditvi poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015 na Vladi, to bo predvidoma v marcu 2015.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO