Osnovni podatki

Razpisnik: Evropska unija
Datum objave:
Datum zaključka: December 2017
Višina sofinanciranja: 70% max. 50.000 €

Predvidena višina sredstev:

Predmet razpisa:

Finančne spodbude namenjene inovativnim projektom na področju razvoja in raziskav za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Prioritetne teme razpisa:

– Vesolje,
– IKT sektor,
– Področje nanotehnologij,
– Zdravstveno biotehnološki sektor
– Biotehnologija,
– Pospešeno uvajanje IT rešitev na globalni trg (področje zdravja, zadovoljstva in prijaznega staranja),
– Podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za modro rast,
– Podpora pri spodbujanju inovacijskega potenciala malih in srednjih podjetij pri zmanjševanju dušika (alternativna goriva in druge oblike energijskih izvorov, pametni električni sistemi, nova znanja in tehnologije, javno ozaveščanje in sodelovanje….),
– Transport,
– Klimatske spremembe, okolje, energetska učinkovitost,…
– Modra rast,
– Varnostne raziskave in razvoj,
– novi poslovni modeli za inovativne, učinkovite skupnosti.

Splošni pogoji:

Program je namenjen posebej mikro, malim in srednje velikim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Program je namenjen premostitvi razkoraka med raziskavami, razvojem in komercializacijo inovacij.
Višina projektov med 1 – 3 mio eur.

Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo):
1. V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur.
Višina subvencije: 70% oz. max. 50.000,00 eur
Trajanje projekta: 6 mesecev
Rezultat: poslovni načrt

Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi ali v kolikor ste poslovni plan projekta v podjetju izdelali sami.

2. V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

Višina subvencije: 70% oz. med 0,5 do 2,5 mio eur
Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev
Rezultat: razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.
Roki za oddajo II. faze projekta je: marec 2015.

3. Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala.
V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

Vlagatelji:

Mikro, mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški:

Roki za predložitev vlog:
V LETU 2016:
1. FAZA: 24.2., 3.5., 7.9. IN 9.11.2016
2. FAZA: 3.2., 14.4., 15.6. IN 13.10.2016.

V LETU 2017:
1. FAZA: 15.2., 3.5.,6.9. IN 8.11.2017
2. FAZA: 18.1., 6.4., 1.6. IN 18.10.2017


Prijava na razpis!