Preko podjetja TIBITO d.o.o. sem pridobil traktor in opremo za sečnjo in spravilo lesa za kar se zahvaljujem podjetju za dobro sodelovanje. Stanko Vetrih, Zreče