Pridobitev sečna in spravilo lesa 2016 Hvala za profesionalen pristop in pridobitev nepovratnih sredstev za sečnjo in spravilo lesa v letu 2016 ter svetovanje za druge razpise. Max les d.o.o., Krško