Zaradi velikega zanimanja je Slovenski podjetniški sklad razpisal še dodatnih 30 mio € garancij in 2,7 mio € pripadajočih subvencij obrestnih mer – mikro, mala in srednja podjetja bodo tako ugodne kredite lahko najemala še v poletnih in jesenskih rokih.

Še vedno so na voljo ugodna razvojna posojila na problemskih območjih Slovenskega regionalno razvojnega sklada s FIKSNO OBRESTNO MERO 0,01% .

UGODNI KREDITI P1


Namen: do 80 % kritja upravičenih stroškov (investicija in obratna sredstva), obrestna mera od 0,65 % do 1,15 % + 6-mesečni EURIBOR


Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja


Rok za prijavo:
15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017

.

UGODNA RAZVOJNA POSOJILA


Namen: do 75 % kritja upravičenih stroškov (investicija in nematerialne naložbe), fiksna obrestna mera 0,01 % letno + moratorij do 24 mesecev


Upravičena območja: občine Maribora s širšo okolico, občine Pokolpja, občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje, občine Pomurja


Upravičenci: mikro, mala, srednje velika in velika podjetja


Rok za prijavo: 1. 9. 2017