Namen: razvoj ter promocija inovativnih turističnih produktov Upravičeni stroški: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje, digitalna prenova ali vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov, promocija Upravičenci: mala in srednje velika podjetja Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškov – vendar ne manj kot 30.000 € in ne več kot 200.000 € - shema "de minimis" Rok za prijavo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 ter 11.3.2019.