»SME instrument« je razpisan v dveh različnih fazah, pri čemer je mogoča prijava podjetja le na 1 razpis naenkrat. Predmet razpisa 1. faze je priprava študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vsebuje poslovni načrt. Za izvedbo projekta lahko prijavitelj/konzorcij prejme 50.000 EUR, trajanje pa je omejeno na 6 mesecev. V 2. fazi je pri prijavi potrebno predložiti inovativen projekt, ki je podprt s poslovnim načrtom. Upravičene aktivnosti so izdelava prototipov, testiranje, demonstracije, razvoj pilotnih linij, tržna validacija rešitve in ostale aktivnosti, ki pripeljejo inovacijo do tržne zrelosti. Možna je direktna prijava na 2. fazo, saj sodelovanje v 1. fazi ni pogoj za sodelovanje. V obdobju 2018 so razpisani naslednji roki za oddajo: Faza 1 Roki: 8.2.2018 3.5.2018 5.9.2018 7.11.2018