Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018


za mala in srednja podjetja
60 % sofinanciranje (oz. max 10.000 € na vlogo)

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih - povezava na S4
za mikro, mala, srednja podjetja (vsaj 3 partnerji na projekt)
50 % sofinanciranje

Podpora podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
za mikro, mala in srednja podjetja iz problemskega območja
med 50.000 € in 200.000 € nepovratnih sredstev na vlogo


SME Instrument


Upravičenci: mikro, mala, srednja podjetja
Upravičeni projekti: inovativni projekti, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije
Višina nepovratnih sredstev: do 2,5 mio €
Način prijave: faza 1, faza 2 (možna je tudi prijava samo na posamezno fazo)
Roki za prijavo: 4 roki letno - naslednji rok je 5. 9. 2018 (faza 1) in 10. 10. 2018 (faza 2)


Sprememba: ni več opredeljenih prednostnih področij – prijavijo se lahko podjetja, ne glede na področje ali vsebino delovanja.