Slovenski podjetniški sklad sporoča, da je trenutna garancijska shema za MSP vzpostavljena preko 15-ih sodelujočih bank, namenjena tudi financiranju izključno obratnih sredstev, ki jih slovenska podjetja v tem trenutku najbolj potrebujejo. V petek 10.4. 2020 je prvo odpiranje vlog, SPS bi lahko odobril prve garancije v roku 14 dni, podjetja pa bi takoj za tem lahko začela s koriščenjem kredita.

Razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ni le razvojni ampak tudi likvidnostni ukrep. Razpis je letos še dodatno prilagojen blažitvi posledic koronavirusa, bančni kredit je lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno z kritjem plač zaposlenih.

Mikro in mala podjetja lahko dobijo do 100.000 EUR likvidnostnega kredita, medtem ko srednje velika podjetja do 200.000 EUR likvidnostnega kredita. Skupno je razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere, kar predstavlja cca 113 mio EUR bančnih kreditov.

Osnovne značilnosti javnega razpisa
max. višina bančnega kredita za obratna sredstva znaša 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja)
bančni kredit za obratna sredstva vključuje vse tekoče stroške poslovanja, tudi stroške plač,
upravičeni stroški lahko nastajajo v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2021
ročnost bančnega kredita za obratna sredstva je do 5 let, z možnostjo 6 mesečnega moratorija,
obrestne mere so zelo ugodne, saj znašajo od 6 mesečnega EURIBOR + 0,50 % do 6 mesečnega EURIBOR + 1,00 % (odvisno od kreditno garancijske linije)
stroškov odobritve in vodenja garancije ni,
bančni kredit lahko krije od 60 % do 80 % vrednosti bančnega kredita za obratna sredstva,
pri kreditih za obratna sredstva morajo podjetja zagotavljati le ohranitev delovnih mest, in ne nastajanje novih delovnih mest


Seznam sodelujočih bank:


Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.


Postopek pridobitve garancije je enostaven, postopek odobritve pa hiter: Na podlagi pozitivnega sklepa banke se lahko podjetja prijavijo na javni razpis P1 plus 2020. V primeru pozitivne ocene s strani SPSa se izda garancija za zavarovanje bančnega kredita. Posamezno podjetje lahko pridobi do 2 garanciji SPSa (za največ dva projekta, vendar za različni kreditno-garancijski liniji).