{ }

HORIZON 2020-NOVO

»SME instrument« je razpisan v dveh različnih fazah, pri čemer je mogoča prijava podjetja le na 1 razpis naenkrat. Predmet razpisa 1. faze je priprava študije izvedljivosti (tehnične in komercialne), ki vsebuje poslovni načrt. Za izvedbo projekta lahko prijavitelj/konzorcij prejme 50.000 EUR, trajanje pa je omejeno na 6 mesecev. V 2. fazi je pri prijavi potrebno predložiti inovativen projekt, ki je podprt s poslovnim načrtom. Upravičene aktivnosti so izdelava prototipov, testiranje, demonstracije, razvoj pilotnih linij, tržna validacija rešitve in ostale aktivnosti, ki pripeljejo inovacijo do tržne zrelosti. Možna je direktna prijava na 2. fazo, saj sodelovanje v 1. fazi ni pogoj za sodelovanje. V obdobju 2018 so razpisani naslednji roki za oddajo: Faza 1 Roki: 8.2.2018 3.5.2018 5.9.2018 7.11.2018

INSTRUMENT MSP-ZNANI ROKI ZA LETI 2016 IN 2017

Preberi več

Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta

Preberi več

INSTRUMENTI ZA MSP

Preberi več

Horizon 2020

Preberi več

Spodbujanje mednarodnega povezovanja in razvoja produktov kulturnega in dostopnega turizma

Preberi več

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA v letu 2014

Preberi več

Life 2014-2020

Preberi več

COSME 2014-2020

Preberi več

Sidebar