{ }

OBJAVA RAZPISA V OKVIRU PROGRAMA EUROSTARS IN EUREKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 8. 2014 objavilo razpis v okviru programa Eurostars, 22. 8. 2014 pa načrtuje objavo razpisa v okviru programa Eureka. Oba razpisa sta namenjena podpori tržno orientiranim industrijskim raziskavam in razvoju, ki se izvajajo v okviru mednarodnih konzorcijev.

Prihajajoči programi SID banke

Preberi več

Ugodna posojila za projekte predelave lesa

Preberi več

JR za projekte na območju avtohtonih narodnih skupnosti

Preberi več

Povratni viri financiranja za MSP

Preberi več

JR za spodbujanje inovativnega okolja v letih 2013 in 2014 – INO

Preberi več

Sidebar