{ }

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

 Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

- ohranitev delovnih mest, - spodbujanje nastanka novih delovnih mest, - spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Splošni pogoji kandidiranja

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

- ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, - ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju, - ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:

- območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

- območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

- območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

- območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišite na: info@tibito.eu in na tibito1@tibito.eu.

JAVNI POZIV URE-SUB_2015_01- PODALJŠANJE ROKA NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD DO 30.11.2015

. Preberi več

Javni razpis Predelava in trženje

Preberi več

Program spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav

Preberi več

JR za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

Preberi več

Subvencije za zagon inovativnih podjetij P2B

Preberi več

JR za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

Preberi več

Finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Preberi več

Sidebar