{ }

JAVNI POZIV 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Preberi več

EKO SKLAD ZA LETO 2015

Vlada Republike Slovenije je sprejela novo Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, na podlagi katere bo lahko Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad v letu 2015 in naslednjih letih nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za različne naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov bodo objavljeni takoj po potrditvi poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015 na Vladi, to bo predvidoma v marcu 2015.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

Finančna pomoč občanom za električna vozila

Preberi več

Sidebar