{ }

USPEŠNOST POSLOVANJA PODJETJA TIBITO D.O.O.

v LETU 2017 SMO PRI PRIJAVI RAZPISOV IMELI KAR 95% USPEŠNOST. SVOJIM STRANKAM ŽELIMO, DA BI JIM SREDSTVA OMOGOČILA DOBRO POSLOVANJE, ODKRIVANJE NOVIH POSLOVNIH PRILOŽNOSTI IN MOŽNOST DODATNEGA POSLOVNEGA USPEHA.

REFERENCA S STRANI STRANKE GRALES D.O.O.

S podjetjem TIBITO d.o.o., g. Tomažem Keršem smo prišli v kontakt preko priporočil, da podjetjem svetujejo, naredijo razpisno dokumentacijo za različne razpise, uredijo financiranje, cenitve in pomagajo pridobiti različne priloge, ki jih je dobro priložiti k razpisni dokumentaciji. Ker smo letos imeli namen investirati v izgradnjo proizvodnje hale, visoko tehnoloških strojev, zaposlovanju izkušenega kadra, programske opreme, ... nam je priporočilo prišlo kako prav. Z g. Keršem smo vzpostavili stik in bil nam je vedno na razpolago, čeprav so vmes bili kratki roki, dopust,... Ker smo zelo zasedeni, je večkrat prišel tudi do nas, se posvetoval tudi z banko če vse poteka kot je potrebno, s svojim timom znal pravilno svetovati, na koncu je rezultat da smo bili vedno uspešni. Na zadnje so dobili pozitivni sklep za razpis RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVO 2.0. Zahvaljujem se celotni EKIPI TIBITO in jim bomo z veseljem priporočali naprej. GRALES, notranja oprema po naročilu, d.o.o. Cvetko Gračnar

REFERENCA S STRANI FARME SEVER

JULIJ 2017 FARMA SEVER S pomočjo podjetja TIBITO d.o.o., ki so se zelo zavzeli in pripravili kvalitetno razpisno dokumentacijo, smo prejeli pozitivni sklep za izgradnjo hleva in nakup kompletne opreme, ki se rabi. S podjetjem smo bili že nekaj lep v stiku, sproti so nas obveščali o razpisih in svetovali kateri razpis je za nas primeren in kaj vse je potrebno postoriti, da izpolnjujemo pogoje. Hvala za njihovo profesionalnost. Ormož, julij 2017 Farma Sever.

Preko podjetja TIBITO d.o.o. sem pridobil traktor in opremo za sečnjo in spravilo lesa za kar se zahvaljujem podjetju za dobro sodelovanje. Stanko Vetrih, Zreče

REFERENCE S STRANI PODJETIJ, S KATERIMI SMO DELALI

Pridobitev sečna in spravilo lesa 2016 Hvala za profesionalen pristop in pridobitev nepovratnih sredstev za sečnjo in spravilo lesa v letu 2016 ter svetovanje za druge razpise. Max les d.o.o., Krško

REFERENCA S STRANI PODJETJA ROBOTEH

''Podjetju Tibito smo zaupali projekt pridobitve kredita SID za nakup dveh obdelovalnih centrov Spinner. Vse kar smo se s podjetjem dogovorili, to so upoštevali in izvedli. Profesionalno in kvalitetno opravljeno delo s strani Tomaža in njegovega tima.'' Boštjan Skarlovnik, direktor podjetja ROBOTEH

Klemen Peternel s.p.

Preko interneta sem izvedel, da podjetje TIBITO ureja razpisno dokumentacijo tudi za prijavo direktno v Bruselj in imajo dobre reference . Po sestanku sem se odločil, da se prijavim na HORIZON 2020. Ker sam nisem imel veliko časa, so mi večji del razpisne dokumentacije naredili zaposleni v podjetju TIBITO. Bil sem zelo vesel, ko so me obvestili, da je komisija mojo idejo prepoznala kot razvojno in mi za spodbudo namenila manjšo subvencijo. Še enkrat hvala zaposlenim v podjetju TIBITO .

Direktor podjetja RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU NARAVOSLOVJA IN TEHNOLOGIJE, KLEMEN PETERNEL S.P.
Klemen Peternel

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

ZINKLOG, logistika in prevozi, d.o.o.

Podjetje TIBITO d.o.o. ponuja tudi mentorstvo (temeljito predhodno prijavo za potrebe javnih razpisov na katere se želimo prijaviti).
Ker podjetje TIBITO d.o.o. ponuja tudi mentorstvo, smo to s pridom izkoristili, zavedajoč se da je potrebno za prijavo izpolnjevati določena merila in kriterije. V podjetju so nas 8 mesecev spremljali in nam svetovali pri poslovanju podjetja, tako da smo imeli ob objavi razpisa že izpolnjene vse pogoje, ki jih je razpis zahteval.
Ker nam referent na matični banki ni omogočil dokumenta za prijavo na razpis, nam je ekipa TIBITO pridobila dokument na drugi banki.

Na razpisu smo bili uspešni.

Direktor podjetja
Marjan Nabernik

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Exoterm-it d.o.o.

V družbi smo se odločili v okviru razvojnega projekta za prijavo na razpis za pridobitev ugodnega kredita s subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada P1 tip 2014 (obrestna mera cca. 0,304 %). Ekipa iz družbe Tibito d.o.o. nam je pri tem svetovala in pripravila celotno razpisno dokumentacijo. Sodelovanje in opravljeno delo s strani družbe Tibito d.o.o. je bilo strokovno in kvalitetno, kar se je odrazilo tudi v pozitivnem sklepu s strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Janko Čevka – prokurist Exoterm-it, d.o.o.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

KOVAL proizvodnja in trgovina, d.o.o. – Loka pri Žusmu

V letu 2012 smo v podjetju naročili energetski pregled. Ugotovili smo da bi lahko izboljšali področje ogrevanja. Trenutne kotlovne naprave v podjetju niso bile varčne, saj smo se ogrevali preko olja. Zato smo se odločili, da se prijavimo na razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih (E3URE-2013-2), ki ga razpisuje podjetje E 3, d.o.o. Ker je priprava dokumentacije zelo obsežna in se nanaša specifičnih področji, ki jih v podjetju nismo vešči, smo pripravo celotne dokumentacije prepustili podjetju TIBITO d.o.o. Zaposleni v podjetju TIBITO so nam naredili celotno razpisno dokumentacijo, nas sproti obveščali in se zelo zavzeli, da smo oddali kakovostno dokumentacijo. V roku treh tednov smo bili obveščeni o pozitivno odobreni vlogi. Priprava celotne dokumentacije nam brez podjetja TIBITO d.o.o. nebi uspela, zato smo jim izredno hvaležni za kakovostno pripravo dokumentacije in prijavo na razpis.

Z njimi bomo sodelovali tudi v prihodnje!

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Sidebar