{ }

Lukčeva domačija

 

Lukčeva domačija je turistična kmetija, kjer se pretežno ukvarjamo s pridelavo in predelavo sadja in lešnikov, nastanitvami, gostinsko ponudbo in organiziranjem zabavnih taborov za skupine turistov. Zavedamo se dejstva, da je našim obiskovalcem potrebno ponuditi čim bolj raznoliko in pestro ponudbo. Zato smo se odločili da posodobimo našo kmetijo. Iskali smo nekoga zanesljivega in veščega, ki bi nam pripravil kompletno razpisno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev.
Kontaktirali smo podjetje TIBITO d.o.o., za njih smo se odločili na podlagi bogatih izkušen s pripravami vlog iz področja dopolnilne dejavnosti na kmetijah in ostalih razpisih.
Vodili so nas skozi celoten proces prijave na razpis 311-diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in nas vseskozi obveščali o samem poteku in pripravi. Dolgo smo čakali na odgovor glede razpisa, konec meseca septembra pa smo le dočakali odgovor in za nas pozitivno rešeno odločbo.
Za Vso pomoč pri prijavi na razpis se zahvaljujemo podjetju TIBITO d.o.o.

Z veseljem bomo z njimi še sodelovali, prav tako jih toplo priporočamo tudi ostalim!

Lukčeva domačija

Bine Likar

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

EMAT, MATJAŽ TRAMŠEK s.p.

Ko sem izvedel za podjetje TIBITO d.o.o. da so zelo uspešni pri pridobivanju EU sredstev, sem jih poklical. Hitro so se odzvali, tako da smo se dogovoril za sestanek na katerem smo dorekli vse podrobnosti in potek dela. Pozitivno so me presenetili, ker so z ekipo zaposlenih strokovno naredili razpisno dokumentacijo, tako da sem na koncu bil zelo vesel pozitivne odločbe.

Matjaž Tramšek, EMAT s.p.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

E & T PLANINC d.o.o.

V podjetju smo se prijavili na razpis za pridobitev ugodnega kredita s subvencionirano obrestno mero. Pripravo celotne razpisne dokumentacije smo zaupali podjetju TIBITO d.o.o. Vlogo so pripravili korektno in strokovno, za kar se jim zahvaljujemo. Zelo veseli smo bili pozitivnega sklepa.

Tatjana Planinc Primožič

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

ELEKTROINŠTALATERSTVO NA TERENU “EPIS” – UDOVIČ DARKO, S.P.

Pripravo in izdelavo celotne razpisne dokumentacije smo zaupali podjetju TIBITO d.o.o. Z njihovim delom smo bili zelo zadovoljni. Zelo veseli smo bili pozitivnega sklepa, ki smo ga prejeli v mesecu marcu.

Darko Udovič

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Kmetija Koželj

Na kmetiji se zavedamo pomena slovenskega kmetijstva, ne samo za predelavo hrane, temveč vse bolj tudi za ohranjanje in razvoj podeželja. Da bi lahko posodobili in dodatno izboljšali kmetijsko dejavnost smo se odločili za nakup novega zmogljivejšega traktorja. Preučili smo več možnosti kreditiranja. Po tehtnem premisleku smo se odločili za prijavo na Slovenski regionalno razvojni sklad. Sklad ponuja subvencionirano obrestno mero, kar pomeni da smo pridobili bistveno ugodnejši kredit, kot so nam ga ponujale banke.

Celotna pripravo dokumentacije smo prepustili v izdelavo podjetju TIBITO d.o.o., za kar nam ni žal.  Vse skozi priprave dokumentacije so nas obveščali in seznanjali. Na koncu smo od veliko število prijavljenih dobili pozitivno rešeno odločbo, kar nam omogoča nakup novega traktorja.

Nova naložba na kmetiji nam bo bistveno pripomogla pri vsakodnevnih opravilih, povečevali  se bodo tudi prihodki.

Podjetju TIBITO se zahvaljujemo za prejeto pozitivno odločbo.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

JernejLES d.o.o.

V podjetju Tibito d.o.o. so za nas pripravili celotni dokumentaciji, za prijavo na razpis P1 (SPS) in 123-prva stopnja predelave lesa (MKO) . Delo so opravili zelo kvalitetno in le z pomočjo podjetja smo lahko dosegli popolnost vloge, kar je bistveno pripomoglo k temu, da je bila pozitivno rešena. Zahvaljujem se podjetju TIBITO in jih izredno pohvalimo, zlasti zato, ker imajo celosten pregled in posamezen pregled – v prav vsak segment razpisnih pogojev, kar je bistvenega pomena za končni uspeh.

Katja, Jernejles d.o.o., Žiri

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Mesarstvo Nikl, Klavdija Nikl s.p.

Priporočilo za podjetje TIBITO d.o.o.

V podjetju MESARSTVO NIKL, KLAVDIJA NIKL s.p. smo se odločili posodobiti proizvodnji proces predelave mesa in mesnih izdelkov. Vse potrebne informacije o pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev nam je posredoval g. Tomaž Kerš na informativnem sestanku. Odločili smo se za prijavo na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa. Ker takšna investicija predstavlja velik zalogaj za podjetje smo poleg nepovratnih sredstev iskali še ugodne možnosti kreditiranja. Po temeljitem premisleku in dobrem svetovanju smo se odločili za ugoden kredit Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Sklad je nudil subvencionirano obrestno mero med drugim tudi za nakup nove opreme za proizvodnji obrat.
Najprej smo prejeli pozitiven sklep o ugodnem kreditiranju, nekaj dni kasneje pa še pozitivno vlogo prijave na razpis 123 za nepovratna sredstva v višino 50% vrednosti investicije.

Celotni prijavi so nam naredili v podjetju TIBITO d.o.o. za kar se jim iskreno zahvaljujemo, saj je potrebna dokumentacija zelo obsežna. Prav tako so nam nudili pomoč  in informacije za pridobitev zahtevanih prilog. Prejeli smo pozitivno rešeno odločbo v mesecu oktobru, za kar se še enkrat zahvaljujemo celotni ekipi TIBITO.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Magles d.o.o., Lucijan Brance

S podjetjem TIBITO d.o.o. smo se spoznali med iskanjem pomoči za prijavo na razpis 312 (podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij). Opravili smo več razgovorov s potencialnimi izdelovalci, vendar so nas na koncu prepričali v podjetju TIBITO d.o.o.

Izkazali so se za zelo zanesljivega partnerja. Direktor podjetja g. Tomaž se je sestal z nami in nam razložil kakšni so pogoji za prijavo na razpis in celoten proces dela. Vodil je proces izdelave in nas med nastajanjem projektne dokumentacije sproti obveščal o poteku dela. Usmerjal nas je tudi pri pridobivanju potrebne dokumentacije (predračuni, dokazila o že prejetih javnih sredstvih, izjava o finančni pokritosti …). Pridobljene priloge smo posredovali podjetju, kjer so pripravili še vso potrebno dokumentacijo in nas prijavili na razpis.
Ker se je investicija nanašala na zelo obsežen in kompleksen poslovni proces (takšnega v Sloveniji še ni) smo bili večkrat pozvani k dopolnitvam. Takrat so nam v podjetju TIBITO d.o.o. svetovali s svojimi nasveti, ki so jih pridobili tekom poslovanja in nam na tak način olajšali delo. Obravnavali so nas prednostno, saj je čas za dopolnitve omejen.
Sledilo je samo še čakanje na rezultate. Končno smo dočakali težko pričakovan datum 15.7.2013 in s tem sklep o pozitivno rešeni odločbi!

Tudi v prihodnje bomo poslovali s podjetjem TIBITO d.o.o.

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Fizični osebi, Damir in Liljana B.

Zahvaljujeva se za vso pomoč pri vodenju celotne dokumentacije, ki sva jo potrebovala pri pridobitvi subvencije iz Eko sklada. Ker je bilo potrebno doreči veliko podrobnosti nama je bilo zelo všeč, da ste bili vedno dosegljivi in ste ažurno urejali vse potrebno. Rezultat tega je seveda najino zadovoljstvo, da sva z vašo pomočjo pridobila željno subvencijo pri prenovi hiše.

Še enkrat hvala lepa za vse in z veseljem vas bova priporočila…

“Kjer koli že si, ti razpisno dokumentacijo TIBITO naredi.”

Sidebar