Kaj je poslovni načrt?

Poslovni načrt naj bi predstavljal vodilo vsakega podjetnika, saj opisuje vse pomembne notranje in zunanje elemente, ki so pomembni za poslovanje podjetja ter dajejo podjetju usmeritev za prihodnost. V poslovnem načrtu je navedeno, kje se nahaja podjetje, kam bi želelo priti in kako bo prišlo do zastavljenega cilja.

Poslovni načrt je potreben za:

  • ustanovitev podjetja  (start-up podjetje),
  • pridobitev nepovratnih sredstev,
  • pridobitev kredita,
  • lažje vodenje podjetja,
  • izpolnitev želja in ciljev lastnikov,
  • utemeljitev in prikaz realizacije poslovne ideje idr.

Kdo naj napiše poslovni načrt?

Vsak podjetnik lahko sestavi zadovoljiv poslovni načrt, vendar je ritem življenja zelo hiter in se je potrebno vsak dan odločiti, katerim stvarem bomo dali prednost in katere bomo izpustili z dnevnega seznama obveznosti. Priprava in pisanje poslovnega načrta pa je le še ena od stvari, ki vam vzame precej časa.

Kadar gre za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev preko javnih razpisov, je priporočljivo prepustiti pisanje poslovnega načrta strokovnjakom, saj mora biti narejen v skladu s pravili in se mora navezovati na investicijo, ki se bo prijavila na razpis.


Naroči izdelavo poslovnega načrta