Koncept poslovnega mentorstva temelji na dolgoročni in celoviti strokovni podpori z namenom dobre predhodne priprave za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev preko najrazličnejših razpisov.

Pri pripravi celotne razpisne dokumentacije smo v podjetju TIBITO d.o.o. večkrat naleteli na ovire, ki so se nanašale na naše stranke in sicer:

– datum ustanovitve

– status,

– velikost podjetja,

– registrirane dejavnosti,

– sedež podjetja,

– pridobitev zahtevanih obveznih prilog, katerih prijavitelj ni mogel pridobiti v določenem roku,

– …

Da bi se izognili omenjenim oviram, Vam v podjetju TIBITO d.o.o. , z namenom pridobitve povratnih in nepovratnih sredstev iz razpisov, nudimo poslovno mentorstvo. Veliko prijaviteljev smo na ta način pripravili do te mere, da so izpolnjevali pogoje za prijavo na razpise in bili na koncu uspešni.

Prednosti mentorstva V podjetju TIBITO d.o.o. vidimo prednosti mentorstva predvsem v:
– oddaji popolne vloge,

– predhodna pridobitev vseh prilog (na primer: lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje, projektantski popis del, …),

– manjši stroški za pridobitev obveznih prilog,

– večje število zbranih točk pri prijavi na razpis,

– prijava na več razpisov,

– …

Z mentorstvom lahko pomembno vplivamo na končne rezultate, ki se navezujejo na uspešnost pridobitve povratnih in nepovratnih sredstev. Z nasveti in več kot sedem letnimi izkušnjami, vam lahko pomagamo pri doseganju želenih rezultatov. Posameznim strankam, bodisi podjetju, kmetijskemu gospodarstvu, fizičnim osebam ali drugemu poslovnemu subjektu, bo dodeljen en poslovni mentor, ki bo njihov skrbnik. Na ta način bomo lahko tesneje sodelovali in omogočili, da bodo stranke imele vse, kar se na razpisu za povratna in nepovratna sredstva od njih pričakuje. Sodelovanje s poslovnim mentorjem poteka bodisi v obliki osebnih srečanj ali kontaktih preko elektronske pošte, telefona. Posameznim strankam, bodisi podjetju, kmetijskemu gospodarstvu, fizičnim osebam ali drugemu poslovnemu subjektu, bo dodeljen en poslovni mentor, ki bo njihov skrbnik. Na ta način bomo lahko tesneje sodelovali in omogočili, da bodo stranke imele vse, kar se na razpisu za povratna in nepovratna sredstva od njih pričakuje. Sodelovanje s poslovnim mentorjem poteka bodisi v obliki osebnih srečanj ali kontaktih preko elektronske pošte, telefona.

Za dodatne informacije v zvezi s poslovnim mentorstvom se obrnite na go. Barbaro, mobi: 030-20-50-20 ali mail tibito1@tibito.eu.
S pomočjo mentorstva do končnega cilja.

EKIPA TIBITO