Smo podjetje TIBITO d.o.o. in imamo večletne izkušnje s svetovanjem, obveščanjem, mentorstvom in pripravo razpisne dokumentacije za pridobitev
POVRATNIH IN NEPOVRATNIH SREDSTVEV iz evropskih in slovenskih razpisov za:
– PODJETJA,
– KMETIJSTVO,
– DRUŠTVA IN
– FIZIČNE OSEBE

RAZPISI ZA PODJETJA
Javni razpisi za (NE)POVRATNA SREDSTVA
– Sofinanciranje nove tehnološke opreme in linije,
– Pomoč podjetjem na podeželju,
– Pomoč začetnim podjetjem,
– Javni razpis za učinkovite energetske rešitve,
– Javni razpis za ugodne bančne kredite z višino garancije od 60% do 80%,
– Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb.

PREDMET INVESTICIJE pri posameznem razpisu:
– Nakup novih strojev,
– Adaptacija in novogradnja,
– Obnovljivi viri energije,
– Notranja in zunanja oprema,
– Urejanje okolice.
– Nakup zemljišča,
– …

SUBVENCIJA
– Subvencija znaša nekje od 30% do 70%.

RAZPISI ZA KMETIJSTVO
Javni razpisi za (NE)POVRATNA SREDSTVA
– Sofinanciranje nove mehanizacije in obrtniško-gradbena dela za primarno kmetijstvo pridelavo ,
– Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom,
– Za mladega prevzemnika,
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij,
– Javni razpis za učinkovite energetske rešitve,
– Javni razpis za ugodne bančne kredite,
– Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb.

PREDMET INVESTICIJE pri posameznem razpisu:
– Nakup novih in starih strojev,
– Adaptacija in novogradnja,
– Obnovljivi viri energije,
– Notranja in zunanja oprema,
– Urejanje okolice,
– Nakup zemljišča,
– Dokumentacija
– Sadovnjaki,
– Rastlinjaki,
– …

SUBVENCIJA
– Subvencija znaša nekje od 30% do 70%.

RAZPISI ZA FIZIČNE OSEBE
– JR ZA (NE)POVRATNA SREDSTVA,
– Javni razpis za učinkovite energetske rešitve,
– Javni razpis za ugodne bančne kredite.

SUBVENCIJA
– Subvencija znaša nekje od 30% do 70%.

RAZPISI ZA DRUŠTVA
– Sofinanciranje za obrtniško-gradbena dela
– Javni razpis za učinkovite energetske rešitve
– Javni razpis za ugodne bančne kredite

SUBVENCIJA
Subvencija znaša nekje od 30% do 70%.

KOHEZIJSKA POLITIKA 2014 -2020 – RAZPISI

Polovica sredstev kohezijske politike bo za obdobje 2014-2020 med drugimi namenjena tudi v spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij iz naslova javnih razpisov.

Zahodni Sloveniji bo tako pripadlo skoraj 860 milijonov evrov iz naslova javnih razpisov.

V času pogajanj na Svetu EU se je Slovenija tako lahko osredotočila na položaj vzhodne Slovenije, ki dosega 73 odstotkov povprečne razvitosti EU. To pomeni, da je opredeljena kot manj razvita regija in načeloma torej upravičena do višje intenzivnosti pomoči preko razpisov.

Tudi za vzhodno Slovenijo torej izhodišče ni bilo enostavno, vendarle pa so argumenti Slovenije prevladali. Vzhodni Sloveniji bo tako na razpolago skoraj 1,26 milijarde evrov, ki jih bo lahko črpala preko javnih razpisov. Z drugimi besedami to pomeni, da je v okviru zaključka pogajanj pogajalcem za vzhodno Slovenijo uspelo zagotoviti več kot 300 milijonov evrov dodatnih sredstev!

Iz naslova Kohezijskega sklada, torej za področja prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije, bo Sloveniji kot celoti na razpolago preko 1060 milijonov evrov.

Skupno je torej Slovenija s pogajanji zagotovila za skoraj 3,3 milijarde kohezijskih sredstev. Ta sredstva bo potrebno pametno porabiti preko javnih razpisov. V zadnjih dveh mesecih in pol nam je uspelo zagotoviti za skoraj pol milijarde evrov dodatnih sredstev, kar kaže na trda, dobro vodena pogajanja, hkrati pa, da v realnih okoliščinah zmanjševanja celotnega proračuna EU, več enostavno ni bilo realno pričakovati.

Razpoložljiva kohezijska sredstva za obdobje 2014-2020 predstavljajo znatna sredstva, ki jih bo treba skrbno usmeriti preko razpisov na tista področja, ki imajo največji vpliv na razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Že v tej fazi pa je vendarle možno navesti, da naj bi se vsaj 50 % sredstev neposredno usmerilo v spodbujanje v gospodarskega razvoja, to je v spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter za zaposlovanje mladih.

Lep pozdrav!

EKIPA TIBITO